Belföld

Így ítélték meg a magyarok a Partizánban kibontakozott politikai vitát

A kutatás részletiről Bojár Ábel, az Opinio Institute kutatási igazgatója tájékoztatta a Közbeszédet.

Május 14 és május 17 között, még a múlt pénteken megrendezett Partizán-vita előtt bezárólag országos reprezentatív közvélemány-kutatást végzett az Opinio Institute mobilapplikációs adatfelvétel segítségével az EP- és önkormányzati választás jelöltjei között kibontakozó “vita-vita” megítélésével kapcsolatban.

A magyar választók a számok tanúsága szerint kampány-üzemmódban vannak, a válaszadók 21%-a saját állítása szerint nagyon szorosan míg egy további 30% “eléggé” követi a választási kampány eseményeit. Különösen az idősebb, 60 év feletti korcsoportban (75%) és a diplomások körében (62%) magas azok aránya, akik saját állításuk szerint eléggé, vagy nagyon szorosan követik a kampányt.

A választási viták általános szükségességét illetően megosztott a társadalom: körülbelül azonos arányban vannak azok, akik szerint egy ilyen vita nélkülözhetetlen (21%), vagy legalább fontos (29%), mint akik szerint “jó ha van, de nem annyira fontos” (31%) vagy egyenesen fölösleges (19%). Egy esetleges vita megtekintési hajlandóságában – amiből természetesen nem lehet következtetni a valós nézettségi számokra – nagyobb arányban vannak a pozitívan nyilatkozók: a válaszadók 62%-a jelezte, hogy biztosan, vagy valószínűleg megnézne egy ilyen vitát. A vita szükségességének megítélését illetően nincsenek látványos különbségek társadalmi csoportok között, bár a diplomával rendelkező állampolgárok nagyobb arányban értékelik a vitát nékülözhetetlennek vagy fontosnak (62%) és kb. háromnegyedük (76%) jelezte, hogy biztos, vagy valószínűleg megnézné azt.

A vitáról szóló, a felek közötti pengeváltások kapcsán Dobrev Klára többször elhangzott vádjának értékelését kérték a kutatási készítői a válaszadóktól, miszerint Magyar Péter menekül a vita elől. A válaszadók csak egy viszonylag szűk kisebbsége, 13%-a ért egyet Dobrev Klárával és 26 % szerint pont az ellenkezője igaz, hiszen pont Magyar Péter volt a vita kezdeményezője. A többi választó, azaz egy 60% körüli többség szerint azonban az egész kérdés vagy teljesen lényegtelen (27%) vagy nem tudja megítélni a helyzetet (33%). Egyedül a legidősebb, 60 év feletti korcsoportban közelíti meg a Dobrevvel egyetértőket (20%) a Magyar Pétert védelmébe vevők körét (21%), ami feltehetően nem független attól a ténytől, hogy hagyományosan ebben a korcsoportban koncentrálódnak a DK szavazói.

A ”vita-vita” egyik központi aspektustában, miszerint mi lenne a vita megfelelő helyszíne, szintén Magyar Péter oldalán áll a szavazók többsége. Az abszolút többség (53%) szerint ugyanis a köztelevízió lenne erre a megfelelő fórum és csak egy 16%-os kisebbság szerint alkalmas erre bármely kereskedelmi csatorna, vagy egyéb, nem televíziós médium (pl. a Partizán Youtube-csatornája). A válaszadók közel negyede (24%) nem foglalt állást a kérdésben. A médiafogyasztási szokásokkal összhangban a korral előrehaladva egyre nagyobb arányban tartja a köztelevíziót a legmegfelelőbb fórumnak a vitára a társadalom, de még a legfiatalabbak körében is a relatív többség (39%) a köztelevíziótól várná elsősorban a vita megrendezését.

A kutatás végén a választások tétjét is megkérdezték a válaszadóktól, mégpedig abból az aspektusból, hogy az önkormányzati, vagy az EP-választásokat tartják-e fontosabbnak. A válaszadóknak csak kevesebb, mint harmada tudott határozott állást foglalni a kérdésben egyik, vagy másik irányba, közöttük azonos arányban vannak azok (15-15%), akik szerint az önkormányzati és akik szerint az Európai Parlamenti választások fontosabbak. A döntő többség szerint a két választás ugyanolyan fontos (58%), vagy nem tud állást foglalni a kérdésben (12%)

Módszertan: Az adatfelvétel az Opinio mobiltelefonos applikációján keresztüli megkereséssel történt* május 14 és 17 között. A kutatásban 1000 válaszadó vett részt. A minta összetétele nem, korcsoport, iskolai végzettség és lakóhely szerint reprezentatív a szavazóképes magyar népességre. A mérés hibahatára 3,2%, azaz a fent bemutatott arányszámok maximum ennyiben térhetnek el attól, amit a felnőtt lakosság összes tagjának lekérdezése eredményezett volna.

*Mivel az Opinio válaszadói bázisában alulreprezentált a 60 év fölötti válaszadók köre, a legidősebb korcsoport elérését közösségi média alapú adatfelvétel egészítette ki a kutatásban.

Június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választásokat tartanak Magyarországon. Mennyire követed a választási kampányt, kampányokat? (Teljes népesség, %)

2. ábra Esetleg hallhattál már róla, hogy élénk vita folyik arról, hogy hol és milyen formában rendezzenek televíziós vitát a különböző pártok vezetői között. Szerinted egy ilyen vita…(teljes népesség, %)

3. ábra Dobrev Klára, a DK EP-s listavezetője azzal vádolta Magyar Pétert a sajtóban, hogy menekül a vitától. Szerinted Dobrev Klárának…(Teljes népesség, %)

4. ábra. Szerinted egy ilyen vitának, amennyiben megtörténik, hol lenne leginkább a helye? (Teljes népesség, %)

Címlapkép: Partizán/Facebook

Közbeszéd

Közbeszéd | Hírek, tények és vélemények