Adatvédelem

Adatvédelmi és adatkezelési elveink és gyakorlatunk a Magyarországon mindenkor érvényes jogszabályi keretek betartásával történik. Az esetleges módosításáig a fő irányvonalunk:

2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM. tv.);
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
mentén történik.